Op zoek naar een tropische uitdaging? Lees meer.

Heb jij de Cariba app al gedownload? Meer informatie vind je op deze pagina.

Huisregels

Bij het betreden van deze accommodatie en het gebruiken van de aangeboden faciliteiten gaat u akkoord om zich te houden aan de hier geldende huisregels.
Bezoekers onder de 18 jaar die NIET in het bezit zijn van een zwemdiploma hebben alleen toegang onder begeleiding van een persoon van 18 jaar of ouder in badkleding die beschikt over een goede zwemvaardigheid.
Begeleiding van 18 jaar of ouder in badkleding die beschikt over een goede zwemvaardigheid mag niet meer dan twee personen zonder zwemdiploma begeleiden.
Bezoekers van onder de 18 jaar die NIET in bezit zijn van een zwemdiploma zijn verplicht een drijfmiddel te dragen.
Recreatief zwemmen in het wedstrijdbad alleen voor geoefende zwemmers.
Er mag geen glaswerk meegenomen worden in onze accommodatie.
Het dragen van straatschoeisel is op de zwemzaal perrons en in de douche ruimtes niet toegestaan.
Het dragen van zwemkleding is tijdens het zwemmen verplicht. Onder zwemkleding wordt verstaan: badpak, bikini, burkini of zwembroek.
Topless zonnen is niet toegestaan in het zwembad en op de zonneweide.
Douchen vóór het zwemmen is verplicht.
De aanwijzingen van het personeel dienen te worden opgevolgd.
Seksuele intimiteiten, verbaal -en lichamelijk geweld worden niet getolereerd.
Hardlopen op de perrons in de zwemzalen is niet toegestaan.
Het duiken vanaf de bassinrand is niet toegestaan op de plaatsen waar dit is aangegeven.
Voorzichtigheid moet worden betracht bij het gebruik van de glijbanen e.d., volg de aanwijzingen op de borden.
Het personeel beoordeelt of meegebrachte speel- en drijfmiddelen van welke aard dan ook in het zwembad gebruikt mogen worden.
In het gehele gebouw geldt een rookverbod.
Bij het plegen van een strafbaar feit wordt de politie ingeschakeld.
Bij uitzetting door wangedrag zal geen terugbetaling van het entreegeld plaatsvinden.
Het zwembad houdt zich het recht voor om de buitenaccommodatie gesloten te houden naar aanleiding van de weersverwachting en/of het geringe aantal bezoekers.
Het zwembad heeft het recht om foto’s te maken in haar accommodatie en te gebruiken voor externe communicatie.
Fotografie in de kleedcabines en kleedruimtes is verboden.
Fotografie in de zwemzaal is toegestaan voor het fotograferen van uw gezelschap.
Filmen en fotograferen onder water is te allen tijde verboden.
Het fotograferen van onbekende personen is uitsluitend toegestaan na toestemming van de betrokkene(n).